Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
382

I Ns 432/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-08-19

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku datowanym na dzień 18 lutego 2015 r. F. B. wniósł o upoważnienie go do zbycia – należących w 1/3 części do M. B. – ciągnika marki (...) oraz przyczepy marki (...) . W uzasadnieniu tego pisma wnioskodawca wskazał, iż pierwotnym właścicielem przedmiotowych ruchomości był nieżyjący już J. B. . Prawa do spadku po nim nabyli – w 1/3 części każdy – F. B. , J. B. oraz M. B. , co zostało stwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego w S. z dnia 16 stycznia 2015 r., wydanym w sprawie
Czytaj więcej»

I Ns 469/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-12-22

Data publikacji: 2015-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 13 lutego 2014 r. M. B. (1) wniósł o zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym (...) , o powierzchni (...) m ( 2) , położonej w obrębie (...) M. , gmina K. , powiat (...) , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w S. prowadzi księgę wieczystą o numerze (...) – poprzez przyznanie powyższej nieruchomości na wyłączną własność wnioskodawcy, ze spłatą zasądzoną na rzecz uczestnika pos
Czytaj więcej»

I Ns 739/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-10-24

Data publikacji: 2014-11-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku opatrzonym data 14 stycznia 2014 r. pełnomocnik wnioskodawczyni K. B. zamieścił żądanie ustalenia, iż w skład majątku wspólnego K. B. i A. B. (1) wchodzi gospodarstwo rolne zabudowane, położone w województwie (...) , powiat (...) , gmina K. , miejscowość L. , na które składają się działki oznaczone numerami geodezyjnymi: (...) o łącznej powierzchni (...) ha, dla których to nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w S. prowadzi Księgę Wieczystą o numerze
Czytaj więcej»

I Ns 1546/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-10-09

Data publikacji: 2014-11-07

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns 1546/14 POSTANOWIENIE Dnia 9 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 r. w Sokółce na rozprawie sprawy z wniosku H. W. z udziałem E. B. , A. R. i K. S. o stwierdzenie nabycia praw do spadku po S. B. i N. B. I stwierdza, że spadek po N. B. córce J. i H. zmarłej dnia 31.07.2008 roku w miejscowości N. , ostatnio
Czytaj więcej»

I Ns 2322/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 15 lipca 2014 r. pełnomocnik wnioskodawczyni K. B. wniósł o: 1 ustalenie, iż w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni i uczestnika postępowania B. B. (1) wchodzi prawo własności do lokalu mieszkalnego, położonego w K. przy ul. (...) , gmina K. , województwo (...) , o powierzchni użytkowej (...) m ( 2) , wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 8 m ( 2) , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w S. IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze (...
Czytaj więcej»

I Ns 2387/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 2387/15 POSTANOWIENIE Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Laszuk po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. w Sokółce na rozprawie sprawy z wniosku Starostwa Powiatowego w S. z udziałem T. S. o ustanowienie kuratora spadku postanawia: I Oddalić wniosek; II Stwierdzić, że nieuiszczone koszty sądowe ponosi Skarb Państwa.
Czytaj więcej»

I Ns 2387/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jak wynika z treści powołanego wyżej przepisu art. 30 §5 k.p.a., który stanowi podstawę prawną wniosku, odwołuje się on do spadków nieobjętych. W takich wypadkach jako strony postępowania administracyjnego działa bądź osoba sprawująca zarząd majątkiem masy spadkowej, bądź kurator wyznaczony przez sąd. Przepis ten może zatem mieć zastosowanie (...)
Sygn. akt I Ns 2387/15 UZASADNIENIE Pismem z dnia 22 września 2015 r. Starosta (...) wniósł o ustalenie kuratora dla osoby nieżyjącej C. S. , zmarłego dnia 23 stycznia 1998 r. Swój wniosek umotywował koniecznością skutecznego przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, w sprawie (...) r., w którym C. S. jest stroną. Na rozprawie w dniu 29 października 2015 r. pełnomocnik wnioskodawcy wskazał, że nie są mu znani spadkobiercy zmarłego C. S. , za wyjątkiem jego żony, któ
Czytaj więcej»

I Ns 2966/14

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślić ponadto należy, iż zasiedzenie jest pierwotnym sposobem nabycia prawa podmiotowego i nie stanowi formy zniesienia współwłasności, czy też działu spadku. Dla stwierdzenia zasiedzenia prawa własności nieruchomości istotnym był faktyczny zakres (granice) posiadania nieruchomości, nie zaś propozycje działowe zainteresowanych, czy tym (...)
Postanowieniem z dnia 12.11.15r. sprostowano niniejsze orzeczenie. Sygn. akt I Ns 2966/14 POSTANOWIENIE Dnia 05 października 2015 r. Sad Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Kudaszewicz po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. na rozprawie sprawy z wniosku T. T. i A. T. z udziałem B. T. , W. T. i M. S. o stwierdzenie zasiedzenia postanawia: I stwierdzić, że T. T. oraz A. T. nabyli na prawach małżeński
Czytaj więcej»

I Ns 3002/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2015-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku, który do Sądu Rejonowego w S. wpłynął w dniu 7 października 2014 r., wnioskodawczyni M. S. domagała się dokonania działu spadku po matce D. B. – twierdząc przy tym, że w skład spadku pozostałego po tejże spadkodawczyni wchodzi jedynie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...) , składającego się z trzech izb (dwóch pokoi i kuchni) oraz przedpokoju, łazienki i WC – o łącznej powierzchni użytkowej 32,30 m 2 – usytuowanego na drugim pię
Czytaj więcej»

II K 378/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-07-15

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt II K 378/15 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Januszkiewicz Protokolant Anna Cieszyńska bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu dnia 15 lipca 2015 roku sprawy: A. K. urodzonego (...) w S. syna J. oskarżonego o to, że: I. w dniu 02.04.2015 r., przez drogowe przejście graniczne w K. , sprowadził na terytorium kraju, bez dopełnienia obowiązku celnego polegającego
Czytaj więcej»