Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
414

I C 504/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Pozwany nie kwestionował faktu zawarcia umowy pożyczki ani też wskazanej przez powoda w pozwie wysokości należnej spłaty. Przedstawione przez stronę powodową dokumenty jednoznacznie potwierdzają zarówno fakt zawarcia umowy pożyczki, jak i jej niespłacenia. Sąd w pełni dał im wiarę, chociażby wobec nieprzedstawienia dowodów przeciwnych.
Sygn. akt I C 504/13 upr UZASADNIENIE W pozwie z dnia 27 czerwca 2013 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. domagał się zasądzenia od W. M. łącznej kwoty 42003,83 złotych na którą składała się kwota kapitału w wysokości 24241,94 zł. z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 27 czerwca 2013 r. od dnia zapłaty, odsetki umowne w wysokości 852,13 zł.,
Czytaj więcej»

I C 536/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-05-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 536/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2017 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w B. przeciwko P. H. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. H. na rzecz powoda (...) S.A. w restrukturyzacji z siedzib
Czytaj więcej»

I C 542/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2018-08-22

Data publikacji: 2019-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 542/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2018 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko J. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. P. rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 36.855,15 (słow
Czytaj więcej»

I C 548/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2018-02-28

Data publikacji: 2018-06-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika P. (...) z siedzibą we W. w pozwie wniesionym do elektronicznego postępowania upominawczego w dniu 25 września 2017 r. domagał się zasądzenia od pozwanego P. B. na rzecz mocodawcy kwoty 12.700,88 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP w skali roku, ale nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, liczonymi od dnia 5 lipca 2017 r. do dnia zapłaty, a nadto zasądzenia od pozwanego na r
Czytaj więcej»

I Co 416/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-08-12

Data publikacji: 2014-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Art. 1025 § 1 k.p.c. stanowi, iż z uzyskanej z egzekucji kwoty zaspokaja się należności w kolejności wskazanej w niniejszym przepisie. Stosownie do powyższego w pierwszej kolejności zaspokajane są koszty egzekucji, do VII kategorii zaspokojenia należą należności do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej - m.in. należności z tytułu (...)
Sygn. akt I Co 416/13 Dnia 12.08.2014 r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu w dniu 12.08.2014 r. na posiedzeniu jawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) Bank S.A. , (...) Bank (...) S.A. , (...) spółki z o.o. w S. , Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko dłużnikowi Z. Ż. prowadzonej przez Komornika S
Czytaj więcej»

I Ns 3/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-11-22

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 2 stycznia 2017 r. zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika wnioskodawca W. R. (1) domagał się stwierdzenia, że F. R. (1) nabyła przez zasiedzenie z dniem 23 listopada 2003 r. własność nieruchomości zabudowanej, o numerze działki (...) , położonej w obrębie (...) C. , jednostka ewidencyjna (...) N. D. , jednostka rejestrowa G. (...) , o powierzchni 0,36 ha. W uzasadnieniu tego pisma pełnomocnik W. R. (1) wskazał, iż wnioskodawca jako jedyny spadkobierca po zm
Czytaj więcej»

II K 386/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-01-12

Data publikacji: 2015-03-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II K 386/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Januszkiewicz Protokolant Anna Kiszło w obecności oskarżyciela publicznego A. R. po rozpoznaniu dnia 12 stycznia 2015 roku sprawy przeciwko P. P. synowi M. urodzonemu w dniu (...) w O. oskarżonemu o to, że: w dniu 13.04.2014r. przez drogowe przejście graniczne w K. przywiózł z zagranicy na terytorium kraju bez dopełnien
Czytaj więcej»

II K 466/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-13

Data publikacji: 2014-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 466/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2014r. Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Aneta Sidorowicz Protokolant: Magdalena Malicka w obecności Prokuratora – J. W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 12.09.2013r., 03.10.2013r., 23.10.2013r., 09.01.2014r., 23.01.2014r. i 13.02.2014r. sprawy Z. K. (1) urodzonego w dniu (...) w C. syna M. i W. z d. R. Z. A. urodzonego w dniu (...) w S. syna E. i W. z d. R. oskarżonych o
Czytaj więcej»

II K 488/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 488/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Sokółce II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Marciszel Protokolant Agnieszka Szarkowska przy udziale Prokuratora – bez udziału po rozpoznaniu w dniach 06 grudnia 2016 r., 10 stycznia 2017 r., 14 lutego 2017 r., 11 kwietnia 2017 r. oraz 16 maja 2017 roku w S. , na rozprawie sprawy: L. B. syna H. i T. z domu R. , urodzonego w dniu (...) w S. oskarżonego o to, że: w dniu 09 maja
Czytaj więcej»

II K 502/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-05-15

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 502/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Michał Czapka Protokolant Agnieszka Szarkowska w obecności Prokuratora Roberta Dąbrowskiego po rozpoznaniu dnia 13 marca 2015 roku, 20 marca 2015 roku, 03 kwietnia 2015 roku, 17 kwietnia 2015 roku i 08 maja 2015 roku na rozprawie w S. sprawy: 1 M. M. (1) syna S. urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, że: I. w dn. 28 września 2011 r., u
Czytaj więcej»