Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
491

I C 2/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 grudnia 2013 r. pełnomocnik powoda P. Z. , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) Usługi (...) , wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. kwoty 7 945,73 zł , w tym: 1 kwoty 5.100,00 zł – stanowiącej roszczenie częściowe tytułem niedopłaty wypłaconej części odszkodowania za uszkodzenie naczepy (...) o numerze rejestracyjnym (...) , w związku ze zdarzeniem z dnia 4 sierpnia 2011 r., wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 października 2
Czytaj więcej»

I C 8/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 8/14 UZASADNIENIE Powód Miasto S. W. Zarząd (...) w pozwie, który do Sądu Rejonowego w S. wpłynął w dniu 27 grudnia 2013 roku domagał się od pozwanego M. A. zapłaty kwoty 305,20 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot: 206,80 zł. – od dnia 09 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty oraz od 98,40 zł. od dnia 11 października 2005 r. do dnia zapłaty. Ponadto powód żądał zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W u
Czytaj więcej»

I C 12/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie złożonym do elektronicznego postępowania upominawczego pełnomocnik powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego R. J. na rzecz mocodawcy kwoty 1.170,99 zł. Pełnomocnik powoda wniósł nadto o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma inicjującego niniejszy proces pełnomocnik powodowego funduszu wskazał, iż umową cesji z dnia
Czytaj więcej»

I C 14/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2019-03-25

Data publikacji: 2020-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 14/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 8 stycznia 2019 roku J. K. domagała się zasądzenia od Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 30 000,00 zł tytułem częściowego zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 15 marca 2017 r. do dnia zapłaty. Wnosiła także o zasądzenie kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu podała, iż w dniu 17 stycznia 2017 r., podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych została potrącona przez
Czytaj więcej»

I C 14/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2019-03-25

Data publikacji: 2020-10-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 14/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Kinga Wiśniewska-Malecka Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Laszuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2019 roku w S. sprawy z powództwa J. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz J. K. kwotę 30.000,00 złotych (s
Czytaj więcej»

I C 21/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-11-24

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 213 § 2 k.p.c. Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym „uznanie powództwa jest aktem dyspozycyjności pozwanego, który nie tylko uznaje samo żądanie powoda, ale i to, że (...)
Sygn. akt IC 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: Julita Szoka po rozpoznaniu dnia 13 listopada 2014 r. w S. sprawy z powództwa W. H. przeciwko A. P. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego A. P. przeciwko W. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. P. na rzecz powoda W. H. kwotę 16.970,45 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 45/100) w
Czytaj więcej»

I Ns 33/19

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2019-02-26

Data publikacji: 2021-08-31

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns 33/19 POSTANOWIENIE Dnia 26 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: stażysta Monika Panow po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2019 r. w Sokółce na rozprawie sprawy z wniosku H. Z. z udziałem J. Z. , M. Z. , A. Z. , M. D. o stwierdzenie nabycia praw do spadku po T. Z. I. stwierdza, że spadek po T. Z. , córce J. i L. zmarłej dnia 29.08.2004 r. w D. , ostatnio stale zamieszkałej w D. , na podstawi
Czytaj więcej»

I Ns 34/19

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2019-03-18

Data publikacji: 2021-08-31

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns 34/19 POSTANOWIENIE Dnia 18 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Kinga Wiśniewska-Malecka Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Laszuk po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2019 roku w Sokółce na rozprawie sprawy z wniosku D. K. z udziałem H. K. o stwierdzenie nabycia spadku po W. K. postanawia: I stwierdzić, że spadek po W. K. synu Z. i M. , zmarłym 23 września 2017 roku w S. , ostatnio stale zamieszkałym w S. , na podst
Czytaj więcej»

I Ns 40/19

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2019-05-23

Data publikacji: 2021-09-01

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns 40/19 POSTANOWIENIE Dnia 23 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: stażysta Kornelia Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2019 r. w Sokółce na rozprawie sprawy z wniosku L. M. z udziałem A. M. (1) , E. M. (1) , E. M. (2) o stwierdzenie nabycia praw do spadku po A. M. (2) I. stwierdza, że spadek po A. M. (2) , s. A. i E. , zmarłym dnia 30.10.2016 r. w S. , ostatnio stale zamieszkałym w S. , na
Czytaj więcej»

I Ns 41/19

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2019-03-01

Data publikacji: 2021-09-01

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns 41/19 POSTANOWIENIE Dnia 1 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: stażysta Monika Panow po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2019 r. w Sokółce na rozprawie sprawy z wniosku L. M. z udziałem E. S. F. S. E. B. o stwierdzenie nabycia praw do spadku po B. S. I. stwierdza, że spadek po B. S. , synu J. i H. zmarłym dnia 13.02.2017 r. w S. , ostatnio stale zamieszkałym w S. , na podstawie ustawy nabyli ż
Czytaj więcej»