Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
491

II K 793/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-01-09

Data publikacji: 2014-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 793/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2014r. Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Aneta Sidorowicz Protokolant: Magdalena Malicka w obecności Prokuratora – bez udziału po rozpoznaniu na rozprawie dnia 9 stycznia 2014r. sprawy K. M. syna J. i C. z d. G. urodzonego w dniu (...) w S. oskarżonego o to, że: w dniu 27 lipca 2012 roku około godziny 20:55 w M. , gmina S. , kierował motocyklem marki H. o nr rej. (...) na dro
Czytaj więcej»

II K 965/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-04

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 965/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Michał Czapka Protokolant Paulina Styczyńska przy udziale Prokuratora – bez udziału po rozpoznaniu w S. dnia 04 lutego 2014 r. na rozprawie sprawy J. L. , s. J. i W. z domu M. , urodzonego w dniu (...) w C. , oskarżonego o to, że w dniu 03 października 2013 roku około godziny 19.25 w S. na ulicy (...) , na drodze publicznej, w ruchu l
Czytaj więcej»

II K 965/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-20

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 965/13 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego w toku przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny: J. L. (1) urodzony w (...) roku jest mieszkańcem S. . Jest żonaty, do niedawna pracował w Komendzie Powiatowej Policji jako pracownik obsługi cywilnej. W dniu 03 października 2013 roku spożywał duże ilości alkoholu. Około godziny 19.25 prowadził swój samochód osobowy marki F. (...) . Spowodował kolizję drogową uderzając w inny zaparkowany poj
Czytaj więcej»

II K 970/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II K 970/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Januszkiewicz Protokolant Anna Ościłowicz w obecności Prokuratora - po rozpoznaniu dnia 6 marca 2014 roku sprawy K. C. (1) urodzonego (...) w S. syna J. oskarżonego o to, że: I. W dniu 30 sierpnia 2013 roku około godziny 19:45 w S. na Ul. (...) kierował samochodem osobowym marki F. (...) o nr rejestracyjnym (...) znajdując
Czytaj więcej»

II W 2093/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-11-10

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 2093/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Sopek Protokolant: Agnieszka Szarkowska bez udziału oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu dnia 15 lutego 2016 r., 09 marca 2016 r., 7 listopada 2016 roku na rozprawie sprawy: W. S. s. K. i J. z domu B. ur. (...) w B. obwinionego o to, że: 1 w dniu 8 stycznia 2015 r. ok. godz. 8.00 w K. gm. S. będąc prezesem zarządu (...)
Czytaj więcej»

II W 2550/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 2550/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Czapka Protokolant: Agnieszka Szarkowska przy udziale oskarżyciela publicznego z Urzędu Skarbowego w S. A. M. po rozpoznaniu na rozprawie w S. w dniu 01 marca 2016 r. sprawy: J. J. (1) s. J. i M. z domu (...) urodzonego (...) w S. oskarżonego o to, że: prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą J. J. (1) USŁUGI BUDOWLANE z si
Czytaj więcej»

I C 2/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 grudnia 2013 r. pełnomocnik powoda P. Z. , prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) Usługi (...) , wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. kwoty 7 945,73 zł , w tym: 1 kwoty 5.100,00 zł – stanowiącej roszczenie częściowe tytułem niedopłaty wypłaconej części odszkodowania za uszkodzenie naczepy (...) o numerze rejestracyjnym (...) , w związku ze zdarzeniem z dnia 4 sierpnia 2011 r., wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 października 2
Czytaj więcej»

I C 8/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 8/14 UZASADNIENIE Powód Miasto S. W. Zarząd (...) w pozwie, który do Sądu Rejonowego w S. wpłynął w dniu 27 grudnia 2013 roku domagał się od pozwanego M. A. zapłaty kwoty 305,20 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot: 206,80 zł. – od dnia 09 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty oraz od 98,40 zł. od dnia 11 października 2005 r. do dnia zapłaty. Ponadto powód żądał zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W u
Czytaj więcej»

I C 12/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie złożonym do elektronicznego postępowania upominawczego pełnomocnik powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego R. J. na rzecz mocodawcy kwoty 1.170,99 zł. Pełnomocnik powoda wniósł nadto o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma inicjującego niniejszy proces pełnomocnik powodowego funduszu wskazał, iż umową cesji z dnia
Czytaj więcej»

I C 14/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2019-03-25

Data publikacji: 2020-10-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 14/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2019 roku Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Kinga Wiśniewska-Malecka Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Laszuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2019 roku w S. sprawy z powództwa J. K. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz J. K. kwotę 30.000,00 złotych (s
Czytaj więcej»