Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
418

II K 378/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-07-15

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt II K 378/15 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Januszkiewicz Protokolant Anna Cieszyńska bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu dnia 15 lipca 2015 roku sprawy: A. K. urodzonego (...) w S. syna J. oskarżonego o to, że: I. w dniu 02.04.2015 r., przez drogowe przejście graniczne w K. , sprowadził na terytorium kraju, bez dopełnienia obowiązku celnego polegającego
Czytaj więcej»

II K 466/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-13

Data publikacji: 2014-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 466/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2014r. Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Aneta Sidorowicz Protokolant: Magdalena Malicka w obecności Prokuratora – J. W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 12.09.2013r., 03.10.2013r., 23.10.2013r., 09.01.2014r., 23.01.2014r. i 13.02.2014r. sprawy Z. K. (1) urodzonego w dniu (...) w C. syna M. i W. z d. R. Z. A. urodzonego w dniu (...) w S. syna E. i W. z d. R. oskarżonych o
Czytaj więcej»

II K 488/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 488/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Sokółce II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Marciszel Protokolant Agnieszka Szarkowska przy udziale Prokuratora – bez udziału po rozpoznaniu w dniach 06 grudnia 2016 r., 10 stycznia 2017 r., 14 lutego 2017 r., 11 kwietnia 2017 r. oraz 16 maja 2017 roku w S. , na rozprawie sprawy: L. B. syna H. i T. z domu R. , urodzonego w dniu (...) w S. oskarżonego o to, że: w dniu 09 maja
Czytaj więcej»

II K 171/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2015-07-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 171/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Charkiewicz Protokolant: Ewa Gejdel w obecności Prokuratora – Ł. K. po rozpoznaniu dnia 21.06., 18.09., 30.10., 02.12.2014 r. sprawy J. N. , s. A. i A. z d. N. urodz. (...) w Ł. oskarżonego o to, że: w dniu 19 stycznia 2014 roku o godz. 21.20 w ruchu lądowym, na drodze publicznej K – 19 w miejscowości Z. , prowadził samochód cięż
Czytaj więcej»

I C 366/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-01-08

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Strona powodowa trafnie podniosła, że podpis pozwanego na umowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku jednoznacznie potwierdza przyjęcie przez niego zobowiązania do ponoszenia opłat abonamentowych, wynikającego z zawartej umowy świadczenia usług medycznych. Z treści przedstawionej kserokopii umowy, której autentyczności pozwany nie kwestionował, w (...)
Sygn. akt IC 366/14 UZASADNIENIE W dniu 17 czerwca 2014 roku (...) S.A. z siedzibą w K. wystąpiła z żądaniem zasądzenia od W. O. na jej rzecz kwoty 315 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 45 złotych od dnia 8 maja 2013 roku, od kwoty 45 złotych od dnia 7 czerwca 2013 roku, od kwoty 45 złotych od dnia 9 lipca 2013 roku, od kwoty 45 złotych od dnia 7 sierpnia 2013 roku, od kwoty 45 zł od dnia 7 września 2013 roku, od kwoty 45 złotych od dnia 8 października 2013 roku, od kwoty 45
Czytaj więcej»

I C 370/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 370/14 UZASADNIENIE Pozwem jaki wpłynął do Sądu Rejonowego w W. dnia 4.06.2013r. (k.1-5) pełnomocnik G. S. wystąpił z żądaniem zasądzenia od K. L. (1) kwoty 11800 złotych, z ustawowymi odsetkami od dnia 29.10.2012 roku, do dnia zapłaty, tytułem zwrotu ceny samochodu nabytego przez powoda od pozwanego, jak też kwoty 1519 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, do dnia zapłaty, tytułem zwrotu nakładów koniecznych poczynionych przez powoda na wskazany pojazd. Uzasadnia
Czytaj więcej»

II K 407/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-11-10

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 407/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Januszkiewicz Protokolant Ewa Gejdel w obecności Prokuratora – D. R. po rozpoznaniu dnia 3 października 2016 roku i 27 października 2016 roku sprawy: 1. M. S. (1) urodzonego (...) w B. syna J. oskarżonego o to, że w dniu 26 listopada 2012 roku w W. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumie
Czytaj więcej»

I Ns 432/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-08-19

Data publikacji: 2015-09-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku datowanym na dzień 18 lutego 2015 r. F. B. wniósł o upoważnienie go do zbycia – należących w 1/3 części do M. B. – ciągnika marki (...) oraz przyczepy marki (...) . W uzasadnieniu tego pisma wnioskodawca wskazał, iż pierwotnym właścicielem przedmiotowych ruchomości był nieżyjący już J. B. . Prawa do spadku po nim nabyli – w 1/3 części każdy – F. B. , J. B. oraz M. B. , co zostało stwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego w S. z dnia 16 stycznia 2015 r., wydanym w sprawie
Czytaj więcej»

I C 179/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-09-03

Data publikacji: 2014-11-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 179/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu w dniu 3 września 2014 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. przeciwko Ł. M. o zapłatę powództwo oddal
Czytaj więcej»

I C 179/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2018-09-19

Data publikacji: 2019-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W dniu 20 grudnia 2017 r. powód (...) Fundusz (...) z siedzibą w W. wystąpił z żądaniem – złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym – zasądzenia od pozwanego B. J. na jego rzecz kwoty 21.218,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 10.782,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 9 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i odsetkami ustawo
Czytaj więcej»