Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
411

I C 8/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 8/14 UZASADNIENIE Powód Miasto S. W. Zarząd (...) w pozwie, który do Sądu Rejonowego w S. wpłynął w dniu 27 grudnia 2013 roku domagał się od pozwanego M. A. zapłaty kwoty 305,20 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot: 206,80 zł. – od dnia 09 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty oraz od 98,40 zł. od dnia 11 października 2005 r. do dnia zapłaty. Ponadto powód żądał zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W u
Czytaj więcej»

I C 12/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie złożonym do elektronicznego postępowania upominawczego pełnomocnik powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego R. J. na rzecz mocodawcy kwoty 1.170,99 zł. Pełnomocnik powoda wniósł nadto o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma inicjującego niniejszy proces pełnomocnik powodowego funduszu wskazał, iż umową cesji z dnia
Czytaj więcej»

I C 21/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-11-24

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 213 § 2 k.p.c. Sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym „uznanie powództwa jest aktem dyspozycyjności pozwanego, który nie tylko uznaje samo żądanie powoda, ale i to, że (...)
Sygn. akt IC 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: Julita Szoka po rozpoznaniu dnia 13 listopada 2014 r. w S. sprawy z powództwa W. H. przeciwko A. P. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego A. P. przeciwko W. H. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. P. na rzecz powoda W. H. kwotę 16.970,45 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 45/100) w
Czytaj więcej»

I C 22/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-04-23

Data publikacji: 2014-07-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 22/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedziba w W. przeciwko M. B. o zapłatę oddala powództwo._
Czytaj więcej»

I C 27/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-03-10

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IC 27/15 UZASADNIENIE Pozwem, jaki wpłynął do Sądu Rejonowego w S. 19.12.2014r. (k.2-3), sprecyzowanym w piśmie procesowym z 11.02.2015r. (k.35) Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w W. wystąpiła z żądaniem zasądzenia od J. B. (1) i J. B. (2) należności pieniężnej w łącznym rozmiarze 4998,34 złotych, wraz z ustawowymi odsetkami obliczonymi od kwoty 1400 złotych, od dnia 1.10.2014r., do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pisma wszczynającego postępowanie w sprawie reprezentujący i
Czytaj więcej»

I C 48/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-06-12

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży, wobec zawarcia umowy o świadczenie usług. Zasadą jest, iż stosownie do art. 750 k.c. przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami. Tymczasem ustawa Prawo telekomunikacyjne wyraźnie posługuje się pojęciem (...)
Sygn. akt: I C 48/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Daniel Czech Protokolant: st. sekr. sądowy Wioletta Kiszkiel po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. przeciwko E. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego E. K. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. kwotę 1244,86 zł (słownie: jeden tysiąc dwieśc
Czytaj więcej»

I C 48/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-06-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży, wobec zawarcia umowy o świadczenie usług. Zasadą jest, iż stosownie do art. 750 k.c. przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami. Tymczasem ustawa Prawo telekomunikacyjne wyraźnie posługuje się pojęciem (...)
Sygn. akt I C 48/15 upr UZASADNIENIE W pozwie z dnia 12 listopada 2014 roku złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od E. K. łącznej kwoty 1244,86 złotych na którą składała się kwota kapitału w wysokości 905,09 zł. z odsetkami ustawowymi oraz skapitalizowana kwota odsetek za opóźnienie w wysokości 339,77 zł z odsetkami ustawowymi. Dodatkowo powód domagał się zasądzenia na jego rzecz zwrotu kosztów sądowych w wysokoś
Czytaj więcej»

II K 502/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-05-15

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 502/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Michał Czapka Protokolant Agnieszka Szarkowska w obecności Prokuratora Roberta Dąbrowskiego po rozpoznaniu dnia 13 marca 2015 roku, 20 marca 2015 roku, 03 kwietnia 2015 roku, 17 kwietnia 2015 roku i 08 maja 2015 roku na rozprawie w S. sprawy: 1 M. M. (1) syna S. urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, że: I. w dn. 28 września 2011 r., u
Czytaj więcej»

II K 579/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-11-26

Data publikacji: 2015-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II K 579/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Januszkiewicz Protokolant Anna Kiszło w obecności Prokuratora - po rozpoznaniu dnia 26 listopada 2014 roku sprawy W. G. (1) urodzonego (...) w D. syna S. oskarżonego o to, że: w dniu 28 marca 2014r. ok. godz. 12.50 na ul. (...) w D. B. . umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując
Czytaj więcej»

II K 584/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-03-03

Data publikacji: 2014-08-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II K 584/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Januszkiewicz Protokolant Anna Ościłowicz w obecności oskarżycieli prywatnych M. Z. , J. S. i B. B. po rozpoznaniu dnia 27 lutego 2014 roku sprawy S. P. urodzonego (...) w K. syna S. oskarżonego o to, że: w pismach z dnia 10,05,2013 r. i 15,05,2013 r. adresowanych do Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Czytaj więcej»