Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
366

I Ns 499/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-01-04

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku datowanym na dzień 2 marca 2015 r. zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika wnioskodawca M. S. wniósł o ustalenie, iż w skład spadku po zmarłym dnia 16 lipca 1988 r. W. S. (1) oraz zmarłej dnia 7 października 1992 r. A. S. (1) wchodzi gospodarstwo rolne składające się z nieruchomości położonych we wsi S. , w gminie J. , oznaczonych jako działki o numerach (...) , nieruchomości położonej we wsi T. , w gminie J. , oznaczonej jako działka nr (...) , udział w wysokości
Czytaj więcej»

I Ns 499/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-01-04

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 499/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 stycznia 2017 r. Sad Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. w S. na rozprawie sprawy z wniosku M. S. z udziałem E. W. , C. S. i E. R. o zniesienie współwłasności i dział spadku postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego W. S. , syna W. i Z. , i A. S. , córki J.
Czytaj więcej»

II K 432/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II K 432/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Januszkiewicz Protokolant Ewa Gejdel w obecności Prokuratora - po rozpoznaniu dnia 27 października 2016 roku, 10 listopada 2016 roku, 15 grudnia 2016 roku sprawy K. C. urodzonego (...) w D. syna K. oskarżonego o to, że: w dniu 25 maja 2016 roku w J. gmina S. uderzał pięścią w głowę, kopał i popychał K. K. (1) , czym spow
Czytaj więcej»

I C 192/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W świetle twierdzeń powoda zaprezentowanych w uzasadnieniu pozwu, a także na rozprawie, zdaniem Sądu zasadnym wydaje się przyjęcie, iż w rzeczywistości dokonana przez F. S. zapłata nie została dokonana w pełni dobrowolnie (Patrz tak A. Ohanowicz, za R,. Trzaskowski, komentarz do art. 411, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, księga 3, LexisNexis 2013). Będąc osobą uczestniczącą w postępowaniu egzekucyjnym jako zamieszkujący nieruchomość poddaną licytacji, miał świadomość realnej utraty jego miejsca zamieszkania, które zresztą do niedawna stanowiło jego własny majątek. Osoba przy jego stanie dochodów nie jest w stanie „sprezentować” komuś takich środków, którymi przecież nie dysponuje. Działając pod ewidentną presją prowadzonej egzekucji, zapożyczył się u bliskich, aby – w jego odczuciu – nie stracić miejsca zamieszkania. Jako że to była jedyna przyczyna takiej reakcji z jego strony, jego świadczenia nie można uznać jako spełnionego dobrowolnie.
Sygn. akt IC 192/16 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 30 kwietnia 2016 r. skierowanym przeciwko D. P. powód F. S. zamieścił żądanie zapłaty kwoty po 10.000,00 złotych tytułem zwrotu dokonanej przez niego wpłaty w postępowaniu egzekucyjnym o sygn. akt Km (...) prowadzonym przeciwko dłużnikowi D. P. wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wymagalności należności do dnia zapłaty; ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego. Ponadto wniósł o obciążenie pozwanego kosztami postępo
Czytaj więcej»

II K 457/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 457/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Marciszel Protokolant Anna Stackiewicz przy udziale Prokuratora – E. S. (1) po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2016 roku w Sokółce, na posiedzeniu sprawy: B. S. córki C. i L. z domu S. , urodzonej w dniu (...) w B. oskarżonej o to, że: 1. w okresie od 18 października 2015r. do dnia 9 czerwca 2016r. w S. uporczywie nękała G. O. w te
Czytaj więcej»

II K 407/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-11-10

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 407/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Januszkiewicz Protokolant Ewa Gejdel w obecności Prokuratora – D. R. po rozpoznaniu dnia 3 października 2016 roku i 27 października 2016 roku sprawy: 1. M. S. (1) urodzonego (...) w B. syna J. oskarżonego o to, że w dniu 26 listopada 2012 roku w W. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumie
Czytaj więcej»

II K 563/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 563/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Wojciech Januszkiewicz Protokolant Ewa Gejdel w obecności Prokuratora Łukasza Kosiorka po rozpoznaniu dnia 7 lipca 2016 roku i 5 września 2016 roku sprawy: a. K. Ł. (1) urodzonego (...) w S. syna M. b. S. B. (1) urodzonego (...) w S. syna A. oskarżonych o to, że: 1. w nocy 28 czerwca 2015 roku ok. godz. 1,00 w D. przy ul. (...)
Czytaj więcej»

II K 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 6/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Sokółce w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Sopek Protokolant: Urszula Olechno przy udziale Prokuratora Marty Dobrowolskiej - Filipkowskiej po rozpoznaniu w dniach 4 kwietnia 2016 r., 4 lipca 2016 r., 3 sierpnia 2016 r. oraz 28 września 2016 r. na rozprawie w S. sprawy J. R. (1) s. R. i D. z domu N. ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w dniu 01 lipca 2014 roku około god
Czytaj więcej»

I C 321/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 321/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w Sokółce sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej K. ul. (...) w K. przeciwko A. F. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. F. – odpowiadającej solidarnie z J. F. co do przedmiotu s
Czytaj więcej»

I C 196/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 196/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2016 r. w Sokółce sprawy z powództwa M. K. , J. D. i J. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powódki M. K. kwotę 20.00
Czytaj więcej»