Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
492

I Ns 2330/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2018-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 29 lipca 2016 r. zastępowanie przez profesjonalnego pełnomocnika wnioskodawcy J. P. i C. P. (1) domagali się stwierdzenia, iż z dniem 8 stycznia 2016 r. nabyli oni przez zasiedzenie, na zasadzie małżeńskiej wspólności majątkowej: udział w wysokości 3/4 części w prawie własności nieruchomości położonej w B. S. , oznaczonej numerami ewidencyjnymi: (...) i (...) , o powierzchni 2,16 ha, prawo własności nieruchomości położonej w B. S. , oznaczonej numerami ewidencyjnym
Czytaj więcej»

I Ns 2387/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2015-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jak wynika z treści powołanego wyżej przepisu art. 30 §5 k.p.a., który stanowi podstawę prawną wniosku, odwołuje się on do spadków nieobjętych. W takich wypadkach jako strony postępowania administracyjnego działa bądź osoba sprawująca zarząd majątkiem masy spadkowej, bądź kurator wyznaczony przez sąd. Przepis ten może zatem mieć zastosowanie (...)
Sygn. akt I Ns 2387/15 UZASADNIENIE Pismem z dnia 22 września 2015 r. Starosta (...) wniósł o ustalenie kuratora dla osoby nieżyjącej C. S. , zmarłego dnia 23 stycznia 1998 r. Swój wniosek umotywował koniecznością skutecznego przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, w sprawie (...) r., w którym C. S. jest stroną. Na rozprawie w dniu 29 października 2015 r. pełnomocnik wnioskodawcy wskazał, że nie są mu znani spadkobiercy zmarłego C. S. , za wyjątkiem jego żony, któ
Czytaj więcej»

I Ns 3002/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2015-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku, który do Sądu Rejonowego w S. wpłynął w dniu 7 października 2014 r., wnioskodawczyni M. S. domagała się dokonania działu spadku po matce D. B. – twierdząc przy tym, że w skład spadku pozostałego po tejże spadkodawczyni wchodzi jedynie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...) , składającego się z trzech izb (dwóch pokoi i kuchni) oraz przedpokoju, łazienki i WC – o łącznej powierzchni użytkowej 32,30 m 2 – usytuowanego na drugim pię
Czytaj więcej»

I Ns 4819/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE We wniosku, który do Sądu Rejonowego w S. wpłynął w dniu 21 maja 2013 r. – po przekazaniu sprawy do rozpoznania przez Sąd Rejonowy w P. – pełnomocnik wnioskodawców E. K. , L. B. , A. B. (1) , W. B. i M. Ż. domagał się ustalenia, że w skład spadku po zmarłym dnia 4 stycznia 1988 r. K. B. , małżonku wnioskodawczyni E. K. , wchodzi nieruchomość rolna położona w R. , gmina K. , województwo (...) , o powierzchni 11,3090 ha, figurująca w rejestrze gruntów pod numerem (...) , oznaczona w e
Czytaj więcej»

I Ns 6314/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2013-12-18

Data publikacji: 2014-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 6314/13 Dnia 18 grudnia 2013r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński Protokolant: Sylwia Kudaszewicz po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013r. na rozprawie sprawy z wniosku J. O. z udziałem W. O. o zasiedzenie postanawia: I oddalić wniosek; II zasądzić od J. O. na rzecz W. O. kwotę 1817 złotych, tytułem kosztów postępowania.
Czytaj więcej»

I Ns 7306/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-08-25

Data publikacji: 2014-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Podkreślić jednocześnie należy, iż na podstawie wskazanej wyżej ustawy przedmiotem zainteresowania Sądu był dzień 4 listopada 1971 roku i okres wcześniejszy - w zależności od okoliczności. Wszystkie późniejsze zdarzenia po dniu 4 listopada 1971 roku nie miały znaczenia dla uregulowania własności w tym trybie. Przedstawione zaś przez (...)
Sygn. akt I Ns 7306/13 UZASADNIENIE Pełnomocnik wnioskodawcy pismem z dnia 18 października 2013 roku wniósł o stwierdzenie, iż J. B. – z dniem 4 listopada 1971 roku – na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych , nabył nieruchomość rolną położoną w miejscowości N. , składająca się z działek o nr (...) , o łącznej powierzchni 15.059 ha. W uzasadnieniu wniosku wskazał on, iż co prawda nieruchomości oznaczone nr (...) w rejestrze gruntów obrębu
Czytaj więcej»

I Ns 7042/13

postanowienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-09-10

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 7042/14 POSTANOWIENIE Dnia 10 września 2014 r. Sąd Rejonowy w S. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2014 r. w S. na rozprawie sprawy z wniosku J. S. z udziałem I. S. o podział majątku wspólnego postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy J. S. i uczestniczki postępowania I. S. wchodzą: 1 prawo własnośc
Czytaj więcej»

I Ns 7754/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-01-20

Data publikacji: 2014-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 7754/13 UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 19 listopada 2013 r. wnioskodawczyni K. W. (1) wniosła o zmianę, uzupełnienie lub uchylenie dotychczasowych postanowień Sądu Rejonowego w S. o stwierdzenie nabycia spadku po M. R. (sygn. akt INs (...) ) oraz po H. K. (sygn. akt INs (...) ) w części dotyczącej gospodarstwa rolnego. W uzasadnieniu pisma wnioskodawczyni odwołała się do sprawy INs (...) , zakończonej postanowieniem z dnia 03 października 2013 r., w której Sąd Rejonowy w S. rozstrz
Czytaj więcej»

I Ns 6314/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2013-12-18

Data publikacji: 2014-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 6314/13 UZASADNIENIE We wniosku z dnia 8 sierpnia 2013 r. pełnomocnik J. O. (1) wystąpił o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie z dniem 19 lipca 2010 r. użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w D. przy ulicy (...) , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr (...) o pow. 0,0723 ha. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik wnioskodawcy wskazał, że w dniu 14 lipca 1975r. J. i J. małżonkowie O. na podstawie aktu notarialnego nr (...) nabyli od Skarbu Państwa prawo użytkowani
Czytaj więcej»

I Ns 6887/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sokółce

Data orzeczenia: 2014-12-30

Data publikacji: 2020-08-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 6887/13 Dnia 30 grudnia 2014r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Mariusz Łapiński po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2014r. na rozprawie sprawy z wniosku (...) S.A. w L. z udziałem G. H. o stwierdzenie zasiedzenia służebności postanawia: I stwierdzić, że na nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi (...) o łącznej powierzchni 2,79ha, położonych w B. i N. , dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi księgę
Czytaj więcej»