Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 2387/15 - postanowienie Sąd Rejonowy w Sokółce z 2015-11-26

III Ca 579/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 czerwca 2017

Data publikacji: 11 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku, sprawa z wnioskiem, postanowienie, wydział cywilny, udział, rozprawa, koszt, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora spadku, następujący skład, wydział cywilny odwoławczy, zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, apelacja wnioskodawcy, postanowienie sądu rejonowego, sprawa z wnioskiem, postanowienie, wydział cywilny, czerwiec, udział, skutek apelacji, rozprawa, grudzień, kwota, koszt, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

II Ca 269/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 28 września 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku, postanowienie
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora spadku, pełnienie funkcji kuratora, ustanowiony kurator, potrzeba ustanowienia, całość spadku, objęcie spadku przez spadkobiercę, obowiązek kuratora, spis inwentarza spadku, postępowanie przed sądem administracyjnym, apelacja od postanowienia sądu, prawo o postępowaniu, czas objęcia, postanowienie, iskra, charakter uczestników, spadkodawca, oznaczona osoba, niezgoda, zaskarżone postanowienie w punktach, postępowanie z urzędu
Zobacz»

III Ca 1487/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2014

Data publikacji: 30 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku, sprawa z wnioskiem, postanowienie, rozprawa, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora spadku, ref, śródmieście w łodzi, apelacja wnioskodawczyni, postanowienie sądu rejonowego, sprawa z wnioskiem, postanowienie, kwiecień, skutek apelacji, rozprawa, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I Ns 348/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lipca 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora spadku, wniosek o ustanowienie kuratora, treść ogłoszeń, ogłoszenie organu, zlecenie sprawy, objęcie spadku przez spadkobiercę, polska rzeczywistość, sprawa spadkobierców, wnioskodawca z pouczeniem, przesłanka ustanowienia kuratora, sprawa w repertorium, orzekanie w przedmiocie wniosku, kryteria biologiczne, świetle zasady, wniosek dekretowy, czas objęcia, zgon, sprawa spadkowa, warszawa w warszawie, zachowanie podmiotu
Zobacz»

III Ca 279/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 czerwca 2015

Data publikacji: 11 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora spadku, pełnienie funkcji kuratora, wniosek o ustanowienie kuratora, spadek w posiadanie, podjęcie funkcji, funkcja opiekuńcza, kandydat do objęcia, wniosek złożony w sprawie, osoba do pełnienia funkcji, spadkodawca, przesłanka zasadności wniosku, zgoda uczestniczki, charakter interesów, warunek ustanowienia, wyraźny sprzeciw, przypadek wyjątkowy, składanie sprawozdania, interes prywatny, wniosek skarbu państwa, ustalenie osoby
Zobacz»

V Ca 1100/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2013

Data publikacji: 10 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku, postanowienie
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora spadku, kurator spadku nieobjętego, woli w warszawie, osobę adwokata, krąg spadkobierców, zarząd lokalu, miejsce słowa, zaskarżone postanowienie, przesłuchanie wnioskodawcy, zarządu spadku, zadań kuratorów, sprawa o ustanowienie kuratora, zakreślone żądanie, przedstawianie sprawozdań, osoba kuratora, roztoczenie pieczy, jedyny składnik masy spadkowej, postanowienie, sporządzenie spisu inwentarza spadku, faktyczny zarząd
Zobacz»

III Ca 184/19

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lipca 2019

Data publikacji: 19 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku, postanowienie, sprawa z wnioskiem, wydział cywilny, listopad, rozprawa, koszt, protokolant
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • wniosek powiatu, ustanowienie kuratora spadku, wniosek sądu rejonowego, rozpoznanie i rozstrzygnięcie, wydział cywilny odwoławczy, apelacja wnioskodawcy, postanowienie sądu rejonowego, postanowienie, rozstrzygnięcie o kosztach, zaskarżone postanowienie, sprawa z wnioskiem, koszt postępowania apelacyjnego, lipiec, wydział cywilny, ponowne rozpoznanie, listopad, skutek apelacji, rozprawa, koszt, protokolant
Zobacz»

III Ca 120/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora spadku, ustalenie kręgu spadkobierców, złożenie sprawozdania, kurator spadku nieobjętego, majątek spadkowy, pismo archiwum państwowego, czynności kuratorów, poszukiwanie spadkobierców, całość spadku, potencjalny spadkobierca, ustalenie pełne, zarządzanie majątkiem, konieczność ustanowienia, języki polskie, prezydent miasta, urząd stanu cywilnego, wydruk ze strony internetowej, odpowiednia kwalifikacja, następstwo prawne, funkcja tłumacza
Zobacz»

I Ns 479/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2 października 2014

Data publikacji: 30 maja 2017

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora spadku, kurator spadku nieobjętego, spadkobierca dawnych właścicieli, przesłanka ustanowienia kuratora, ustalenie spadkobiercy, samorządowe kolegium odwoławcze, masa spadkowa, decyzja prezydium rady narodowej, roszczenie o stwierdzenie nieważności, czasu ustaleń, potrzeba ustanowienia, wnioskodawca, rola kuratora, rodzaj składników, fakt śmierci spadkodawcy, stwierdzenie nieważności decyzji, podstawowa przesłanka ustanowienia, stosowane działanie, pismo ambasady, objęcie spadku przez spadkobiercę
Zobacz»

III Ca 250/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 grudnia 2019

Data publikacji: 17 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • hajduk, ustanowienie kuratora spadku, pełnienie funkcji kuratora, osoba kuratora, dąbek, rak, okręgowa rada adwokacka, grono, rekrutacja, spadkobierca, kandydat na kuratora, kurator spadku nieobjętego, prawodawca, adwokat, właściwa rada, wyłoniony kandydat, spadek w sytuacji, apelacja kuratora, bliższy krewny, powołanie kuratora
Zobacz»

III Ca 279/15

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 11 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku, postanowienie, wydział cywilny, skarb państwa, udział, listopad
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora spadku, wniosek skarbu państwa, apelacja uczestniczek, wojewódzki sąd administracyjny, rozprawa sprawy, sądowe rozstrzygnięcie, wydział cywilny odwoławczy, postanowienie sądu rejonowego, postanowienie, rozstrzygnięcie o kosztach, zaskarżone postanowienie, rozpoznanie sądu, koszt postępowania apelacyjnego, sprawa do ponownego rozpoznania, wydział cywilny, maj, skarb państwa, udział, listopad, skutek apelacji
Zobacz»

IV Ca 766/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 7 lutego 2018

Data publikacji: 13 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie kuratora, funkcja kuratora, spadkobierca, oświadczenie o odrzuceniu spadku, czynności kuratorów, nakład pracy kuratora, ustanowienie kuratora spadku, opłata za czynności adwokackie, narodowy fundusz zdrowia, adwokat, wypadek zastosowania, córka spadkodawcy, sprawa opłaty, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, ustalenie kręgu, pół godziny, ponoszenie przez skarb państwa, wysokość wynagrodzenia, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, sprawozdanie
Zobacz»

III Ca 2036/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 lutego 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • kandydat na kuratora, ustanowienie kuratora spadku, osoba kuratora, interes spadkobierców, śląskie, rada adwokacka, rekrutacja, dąbek, grono krewnych, zażalenie kuratora, interes sprzeczny, krąg kandydatów, prawodawca, właściwa rada, wyłoniony kandydat, rak, pełnienie funkcji kuratora, orzeczenie przedwczesne, sprawa o zwrot nakładów, zgoda
Zobacz»

IX Ca 222/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 11 lipca 2018

Data publikacji: 3 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • kandydat na kuratora, funkcja kuratora, ustanowienie kuratora spadku, osoba kuratora, okręgowa izba radców prawnych, omawiana funkcja, grupa zawodowa, sporządzenie spisu inwentarza, wybór osoby, rękojmia, wykonywanie funkcji, sprawowanie funkcji, spadkobierca, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, zgoda na objęcie funkcji, podjęcie funkcji, stanowisko kuratora, wykładnia pisma, właściwa rada, podjęcie obowiązków
Zobacz»

II Ca 901/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 9 września 2014

Data publikacji: 19 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • ustanowienie kuratora spadku, wydatek, majątek spadkowy, kurator spadku nieobjętego, sprawa o ustanowienie kuratora, spadkobierca, wnioskodawca, pokrywa, należność, rodzaj kurateli, sprawowanie kurateli, zarządu spadku, źródło pokrycia, pełnienie funkcji kuratora, sprawozdanie, podmiot, własny interes prawny, ustawodawca, wynagrodzenie kuratora, ustawowe zadanie
Zobacz»

II Ca 1802/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2015

Data publikacji: 12 marca 2016

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kurator spadku
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • kurator spadku, kuratela, testament, majątek spadkowy, remont, zwykły zarząd, stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca, osoba kuratora, sprawozdanie, zarząd majątku, buła, spadku nieobjętego, działanie kuratora, lokal, funkcja kuratora, postępowanie o stwierdzenia nabycia, nieruchomość, okres sprawozdawczy, kandydat na kuratora
Zobacz»

III Ca 120/16

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku, skarb państwa, postanowienie, udział, rozprawa, protokolant, wydział, skład
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • krakowiak, kępa, udział miasta, ustanowienie kuratora spadku, prezydent miasta, sprawa z urzędu, śródmieście w łodzi, apelacja uczestnika, rozpoznanie na rozprawie, postanowienie sądu rejonowego, skarb państwa, postanowienie, kwiecień, udział, skutek apelacji, październik, rozprawa, protokolant, wydział, skład
Zobacz»

III Ca 1064/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2 września 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kurator spadku
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • kurator spadku, hajduk, wysokość wynagrodzenia kuratorów, komornik, prawnych okolicznościach, wnioskodawca, wydatek na wynagrodzenie, skład masy spadkowej, nazwa pisma, specyfika materii, postępowanie nieprocesowe, odmienny reżim, instytucja kuratora, koszt wynagrodzenia kuratora, charakter i funkcja, pełnienie funkcji kuratora, przyznanie kuratorowi, postępowanie odwoławcze na zasadzie, rozstrzygnięcie zawarte w punktach, nakład pracy kuratora
Zobacz»

II Ca 594/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2014

Data publikacji: 7 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kurator spadku
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • kurator spadku, kuratela, majątek spadkowy, celu odszukania, spadku nieobjętego, czynności kuratorów, poszukiwanie spadkobierców, pełnienie funkcji kuratora, apelacja kuratora, sprawozdanie, zeznanie kuratora, spadkodawca, zarząd majątku, posiedzenie sądu, wynagrodzenie, nakład prac, dochodowość, zniesienie współwłasności, współwłasność nieruchomości, czas konieczny
Zobacz»

II Ca 1174/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 17 września 2015

Data publikacji: 20 października 2015

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

ustanowienie kuratora spadku
 • Powiązana tematyka
  • kurator
 • Ważne frazy
  • kuratela, wynagrodzenie kuratora, pełnienie funkcji kuratora, śródmieście w krakowie, środek publiczny, kurator spadku nieobjętego, majątek osoby, opiekun, nakład pracy kuratora, ustanowienie kuratora spadku, wynagrodzenie za pełnienie funkcji, wynagrodzenie i zwrot wydatków, przepis o pomocy społecznej, odpowiedni dochód, masa spadkowa, pokrycie wynagrodzenia, majątek spadkowy, ustawa o pomocy społeczna, opieka, następujące brzmienie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację:  Daniel Czech
Data wytworzenia informacji: